Mesafeli Satış Sözleşmesi ve İptal İade Politikası


1.Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

”Kullanıcı” ; (sözleşmede bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) “Kuzgun Ulaşım Akıllı Şehir Teknolojileri ve Turizm San. Tic.Ltd.Şti “.; (sözleşmede bundan sonra " 360 Kule Kafe&Restoran " olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. Hizmet ve Kapsam

Boş zamanların değerlendirilmesine yönelik belirli bir tarihte yapılması gereken konaklama, eğlence veya dinlenmeye yönelik yemek, organizasyon, süsleme ve bunlar ile alakalı rezervasyonlar ve yine bunlar ile alakalı iptal ve iade hizmetleri sunmaktadır.Satın alınacak ya da rezervasyonu yapılacak yukarıda sayılan bu hizmetlerin vergiler dahil toplam fiyatı, hizmetin satın alma ve/veya rezervasyon işleminden önce 360kule.com web sitesinde ön bilgilendirme yapılarak hizmeti satın alacak taraf olan Kullanıcı’ya bildirilmektedir. 360Kule Kafe&Restoran, Kullanıcı’nın siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcı’nın telefon numarasını, e-posta adresini kendi hizmetine dahil etmek için veriler barındırabilir ve bu verilerin 360 Kule Kafe&Restoran ile paylaşılması bu sözleşmeyle birlikte Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. 360kule.com web sitesi üzerinden hizmet satın almakla birlikte Kullanıcı, aynı zamanda, gönderilen reklam veya tanıtım mesajları da dahil her türlü kısa mesajın 360Kule’ye vermiş olduğu cep telefonu numarası/numaralarına, e-posta adreslerine gönderilebileceğini kabul etmiştir. 360Kule Kafe&Restoran tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin olarak +90 (552) 783 43 48 numaralı telefon veya bilgi@360kule.com üzerinden e-posta adresi ile iletişime geçilebilir. Kullanıcı hizmet alımını 360kule.com web sitesinde onayladığında, yapılan ön bilgilendirme sonrasında, Rezervasyon ücreti için tahsil edilecek olan toplam tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kredi kartı sahibinin hizmetten faydalanacak biri olması zorunlu değildir. Bu Sözleşme metni, Kullanıcının hizmet veya hizmetleri 360kule.com’dan Kullanıcı tarafından satın alması ile onay ve kabul edilmiş sayılacaktır.. 360Kule Kafe&Restoran, ayrıca, satışlar, müşteriler, veri trafiği hakkında küresel istatistikleri ve Web Sitesinden diğer bilgileri KVKK kapsamında ticari ilişkisi bulunan üçüncü taraflara verebilir. Bununla birlikte, bu istatistikler, Kullanıcının kişisel olarak tanımlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri içeremez. Kullanıcı, 360Kule Kafe&Restoran'ın söz konusu kişisel bilgileri üçüncü taraflara vermesinden ötürü herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

3. Teslimat,İptal ve İade Şartları

Satın alınan hizmetler ile alakalı iptal, iade ve varsa geç iptal ceza bedeli, Kullanıcının 360kule.com websitesinden satın alma işlemi öncesinde kendisine ön bilgilendirme yapılmış ve Kabul ve Onayına sunulması sonrası alakalı kredi kartından tahsil edilmiş olan toplam tutarlardır ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde uygulanacaktır. Kullanıcı herhangi bir sebeple hizmeti almaktan cayabilir ve iptal talep edebilir. İptal talebinin bilgi@360kule.com ‘a e-posta ile veya …. olarak yapılması zorunludur. Hizmetin başlama saatine veya rezervasyon başlangıç saatine 24 saat kalana dek yapılacak yazılı iptal başvurularında tahsil edilmiş tüm tutar kullanılmış olan ödeme yöntemi ile tam olarak iade edilecektir. Hizmetin başlama saati veya rezervasyon başlangıç saatine 24 saatten az süre kalmış iken yapılacak yazılı iptal taleplerinde tahsil edilmiş toplam tutarın %75’i kullanılmış olan ödeme yöntemi ile kısmi olarak iade olacaktır. Nihayet, hizmetin başlama saati veya rezervasyon başlangıç saatinden sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır.

4. Yürürlük ve Yasal Mevzuat

İşbu sözleşme’nin tüm hüküm ve koşulları, Kullanıcı’nın 360Kule Kafe&Restoran hizmetlerini kullanması suretiyle kabul edilmiş sayılır. Uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


REZERVASYON