Gizlilik Politikası

Kuzgun Ulaşım Akıllı Şehir Teknolojileri ve Turizm San. Tic.Ltd.Şti (“360 Kule Kafe&Restoran”)bünyesindeki işletmelerimizde bulunan müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Söz konusu kişisel veriler, müşterilerimiz tarafından internet sitemize girildiğinde, genel kişisel olmayan bilgiler (kullanılan internet tarayıcısı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar vb.) olarak kaydedilmektedir. Ayrıca işletmelerimize giriş çıkışlarda, genel güvenliğin sağlanması maksadıyla İşletme ortak alanlarında ve otoparklarda görüntülü kayıt işleme faaliyeti gerçekleştirilmekte, işletmeye giriş çıkış saatleriniz KVKK’a uygun bir şekilde kaydedilmektedir. Sisteme girilen tüm bilgilere sadece kişisel veri sahibi tarafından ulaşabilmekte ve bu bilgiler sadece kişisel veri sahipleri tarafından değiştirebilmektedir. Bir 3. kişi tarafından bu bilgilere erişilebilmesi mümkün değildir. Kişisel veri sahiplerinin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılması, faaliyet dışı bir nedenle ticari amaçlara konu olacak şekilde kullanılması veyahut da satılması mümkün değildir. Kişisel veri sahiplerinin bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince 360 Kule Kafe&Restoran’ın resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda sadece resmi makamlara açıklanabilecektir. Bu gizlilik bildiriminde zaman zaman güncellemeler yapılmaktadır. Güncelleme yapıldıktan sonra güncelleme tarihi değiştirilmektedir. Müşterilerimizin bu hizmeti sürekli şekilde kullanmaları, bu gizlilik politikasını ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettikleri anlamına gelir.


REZERVASYON